Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

#trygtframsammen

Posts tagged as #trygtframsammen on Instagram

601 Posts

- Vi velger nå å bytte ut brøytestikkene av rød plast med bambus på en av driftskontraktene i Vestfold, sier prosjektleder Drift og vedlikehold Trond Haugstad. I det siste har det vært mange henvendelser til Haugstad angående Vegvesenets bruk av brøytestikker i plast. Det er gjennom forrige sesong funnet en del plastrester liggende i naturen. MPG har også i media tatt til orde for at Vegvesenet bør være med å stoppe plastforsøplingen i naturen. - Vi lytter til alle som har noe å si oss, det er viktig. Vegvesenet ønsker å stå fram som en etat som setter miljø høyt. Derfor har Vestfold fylkeskommune sammen med Vegvesenet bestemt at vi skal bruke bambus på en av våre driftskontrakter, sier Haugstad. Dette gjelder kontrakten der Mesta AS er driftsentreprenør. #trygtframsammen #vinterdrift
Formerking pågår. Sirdalsvegen, fv. 468. Vis hensyn til formerkingsbilene. #trygtframsammen
God helg Trafikksikkerhetsforeningen har nå vel gjennomført årets Vegsikringskonferanse og planleggingen av Den nasjonale Vegsikringskonferansen 2019 er allerede i gang. Vi søker nå etter flere gode samarbeidspartnere til konferansen som mest sannsynligvis blir å foregå på Gardemoen. Dato kommer plutselig 😉 Med et bilde fra et intervju med vår daglige leder, Geirr Tangstad-Holdal, i siste nummer av @Samferdsel & Infrastruktur ønsker vi hver og en av dere en riktig god helg! Til alle som skal ut på veien, vel fram og trygt hjem igjen ❤ #trafikksikkerhet #trygtframsammen #vegsikringskonferansen #nullvisjonen #samferdsel #magasin #fagblad #infrastruktur #tryggveg #trygg #sikkerhet #geirr #tangstadholdal #e18 #weekend #godhelg #velfram #rekkverk #sikkerhetsbarriere #midtrekkverk #bygg #konsulent #ingeniør #construction #roadsafety #saferoad #nullvision
Marit Espeland Nasjonal sykkelkordinator Vegdirektoratet #sykkel #delveien #trygtframsammen #vegsikringskonferansen
Åpning av ny gang- og sykkelveg vest for Kristiansand sentrum. #trygtframsammen #sykkel #sykkeltur #sykkelglede #sykkelby #bymiljø
Hvordan skal vi oppnå #nullvekstmålet ? Bymiljøpakke Arendal- og Grimstadregionen jobber for å finne ut av det. Her gjennomfører vi en enkel undersøkelse under #arendalsuka 2018 for å kartlegge hva som betyr mest. Foreløpig klart flertall for grønt✅ #sykkel 🚴🏽‍♂️ #bymiljø #transport #trygtframsammen
Neste sommer blir det en opplevelse å gå og sykle langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate i Drammen. Bortimot 300 trær og over 30 ulike slag med stauder vil pryde gata. På enkelte steder på strekningen blir det blomsterbed på begge sider av gangvegen, og trafikantene vil få ulike syns- og lukteinntrykk etter hvert som de beveger seg langs gata. Kirstine Laukli, landskapsarkitekt i Statens vegvesen kan fortelle at det ble levert 2000 planter denne uken, og at det nå jobbes med å få alle disse ned i jorda. Resten av staudene kommer også i puljer på 2000, og blir plantet ut fortløpende. I midtrabatten mellom kjørefeltene blir det bare trær og gress, ingen stauder. Å benytte seg av regnbed for å drenere vekk vann fra vegbanen er et prøveprosjekt og det første av sitt slag langs veger i Norge. Ideen er hentet fra USA der de har brukt dette en stund. - Her i Norge har vi imidlertid litt andre utfordringer enn i USA både når det gjelder klima og bruk av vegsalt. Det er derfor utrolig spennende å se hvilke arter som vil overleve og trives, og hvem som ikke gjør det, sier Laukli. Laukli forteller at regnbedene mellom kjørebanen og gangvegen har den funksjonen at de skal drenere bort vann fra vegbanen, i tillegg til at de er dekorative. Og plantingen er ikke tilfeldig. - Vi varierer mellom gressplen og stauder. Gressmattene er forholdsvis tette og det tar lengre tid for vannet å bli drenert vekk herfra enn fra regnbedene. Jorda i regnbedene er slik at den drenerer bort vannet hurtig, så plantene her må egentlig tåle både stor fuktighet og tørke, og det er en stor utfordring. Jeg er også spent på om trærne vil etablere seg som forventet. I sommer har det vært utrolig varmt og tørt, men hvert tre er utstyrt med en vannpose som blir fylt opp hver dag – så jeg håper derfor de overlever. Erfaringene fra dette prøveprosjektet kommer til nytte for andre prosjekt rundt om i landet. Plantene skal følges opp i flere år framover, men
Kun få uker til skolestart. Oppfordringen fra barna på Slattum er vi gjerne med på. Ta ekstra hensyn der barn og ungdom ferdes. Avstandsbedømmelse og fart er en ekstra utfordring for disse trafikantene. #trafikksikkerhet #tsf #trafikksikkerhetsforeningen #trygtfram #tryggvei #vegsikringskonferansen #nullvisjonen #trygtframsammen #barn #ungdom #tavarepåhver #skolestart #barnehagestart #skole #barnehage #slattum #nittedal #akershus
Ta ekstra hensyn i sommertrafikken Denne kronikjen har stått på trykk i begynnelsen av juli i de aller fleste større distriksaviser. Her fra Haugesunds Avis (link i bio) https://www.h-avis.no/debatt/leserinnlegg/meninger/ta-ekstra-hensyn-i-sommertrafikken/o/5-62-650985 #kronikk #trafikksikkerhet #nullvisjonen #tsf #tsforeningen #arendalsuka #sommer18 #sommer #sommertrafikk #sommerferie #trafikkulykker #trygtframsammen #trygtframsaman #trafikksikkerhetsforeningen
Fredag 10. august sprenges den gamle E18-brua på Farriseidet i Larvik. #trygtframsammen
Første komposittbru Denne 31,4 meter lange gangbrua er delvis laget av resirkulert plast. I tillegg er den lett. Komposittbrua skal gjøre jobben som gangbru i Hjartdal kommune. Det er også denne kommunen som vil overta brua straks den nye E134 åpner mellom Gvammen i Hjartdal og Århus i Seljord, midt i Telemark. Vedlikeholdsfri - Brua er garantert vedlikeholdsfri i femti år, forteller byggeleder Pål Engebretsen på prosjektet E134 Gvammen-Århus. Den kom i ett stykke fra Nederland med lastebil i sommer. Foreløpig ligger brua ved siden av der den skal monteres over kraftverkskanalen på Gvammen. Den er bygget på bestilling etter ønsker fra Hjartdal kommune og skal kun fungere som gangbru til den gamle Sagbrukstomta som ligger akkurat der hvor den nye E134 smelter over i den gamle. Sagbrukstomta ville blitt liggende helt utilgjengelig uten en bru. Kravet fra kommunen er at brua skal tåle 500 kilogram snø per kvadratmeter. Det er derimot ikke beregnet at brua skal kunne måkes maskinelt. Lettvekter Vekten på brua er 8,3 tonn. Det er om lag 3 tonn lettere enn en konvensjonell bru i tre. I forhold til en stålbru, er vekten kanskje bare halvparten. I tillegg krever begge disse to brutypene mer vedlikehold gjennom sine livsløp. #trygtframsammen
De fleste ulykkene skjer sommerstid. La feriefølelsen synke inn når du kjører også: Kjør forsiktig, hold god avstand til bilen foran - og benytt rasteplassene våre når du blir sliten. #bilferie #nullstress #trygtframsammen #vegvesen #godferie Foto: Nina Kjeøy
Trygt fram i sommertrafikken Sommeren er for mange årets fineste årstid. Vår daglige leder Geirr Tangstad-Holdal ønsker dere alle som skal ut i trafikken, vel fram og trygt hjem igjen ❤ #sommertrafikk #sommerferie #sommer #sommer18 #trygtfram #trygtframsammen #trafikksikkerhet #trafikksikkerhetsforeningen
Fredag forrige uke på Rige utekontrollstasjon i Kristiansand ble tungbilene skiltet inn til kontroll. Det som var annerledes denne gangen er at «kontrollen» egentlig viste seg å være grilling, pølser, brus og saft, og ikke minst smil fra kontrollørene med budskap om den pågående oppmerksomhetskampanjen til Statens vegvesen. - Den nye nasjonale kampanjen ble for kort tid tilbake lansert gjennom et stunt med å dele ut Smil-sjokolader på større parkeringsplasser og der lette kjøretøyer var i fokus. Samtidig er andelen tunge kjøretøyer på vegene stor og det er derfor ikke minst viktig å få dette budskapet ut til yrkessjåførene. Den årlige «pølsegrillings’n» for sjåførene var derfor en flott anledning til slå av en prat med sjåførene og snakke litt om kampanjens fokusområder. En ypperlig anledning til å takke for oppmerksomheten, sier Terje Bekker, leder for Trafikant og kjøretøy- seksjonen i Agder. #trygtframsammen #takkforoppmerksomheten
Henriette Seyffarth og Øystein M Eriksen finkjemmer vegkanten på fv. 72 i Ø Eiker. De er på jakt etter sjeldne blomster. Kartlegging av artsrike vegkanter er også et godt eksempel på mangfoldet i etaten vår. Statens vegvesen har ikke bare ansvar for trafikksikkerhet og framkommelighet, men også for miljøet. Vegkantene er ofte artsrike områder. De inneholder et stort antall arter fra ulike voksesteder, for eksempel eng, skog og myr. –Vi har et overordnet mål om å ta vare på artsmangfoldet i naturen i Norge, det gjelder selvsagt også langs vegene. Når vi er foretar kantslått klipper vi som regel seks meter ut til hver side for vegen. Da er det viktig at vi vet hva som vokser i vegkanten, forteller Seyffarth. #trygtframsammen #miljø #natur
Skilt = effektiv kommunikasjon. #vegvesen #trygtframsammen #bilferie
Ny fv. 716 på gang i Frøya kommune. Vi utfører arbeidet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. Gang- og sykkelveg blir det også. #vegvesen #trygtframsammen
Overvåker asfalten i fart Infrarød skanning av asfalten mens den legges ut, sørger for at kvaliteten blir jevn. - Vi har nå brukt infrarød skanning (IR) for å overvåke temperaturen mens vi legger ut asfalten. Det gjør vi ved å montere et IR-kamera på utleggeren. Temperaturen blir målt i asfalten et par meter bak utleggeren, forteller byggeleder Knut Bøe i vegavdeling Telemark. Anne Stine Taraldlien fra Veiteknisk Institutt gjør jobben i praksis. IR-kameraet leser av varmen i asfalten. Verdiene leses av på skjermen på skanneren, mens de blir lagret fortløpende. Samtidig kan også dataene sendes direkte til Taraldlien på kontoret eller til et nettbrett i vegkanten – mens utleggeren fortsatt holder på. - Vi kan se om utleggerlaget har hatt stopp, da faller temperaturen. Det er om og gjøre å ha minst mulig avvik i temperaturen for at asfalten skal bli mest mulig homogen, redegjør hun. #trygtframsammen #vegvesenjobb
Når vi bygger nye veger, er det ikke bare selve vegen som er viktig. Hvordan sideterrenget er, har også mye å si for din trafikksikkerhet. Hvis uhellet skjer, og du kjører utfor, kan sideterrenget hindre at utforkjøringen får fatalt utfall. - Veglys er laget i ettergivende materiale. Det samme er skilt. Det blir ikke bråstans hvis noen kjører på dem, forklarer vår trafikksikkerhetsrevisor, Per Espen Knudsen. #vegvesen #trygtframsammen #fordeg #trafikksikkerhet Foto: Nina Kjeøy
Stas med åpning av gang- og sykkelveg i Frosta kommune! Slike prosjekt betyr mye for mange. #vegvesen #frent #trøndelagfylkeskommune #veglys #opphøydgangfelt #intensivbelysning #muligheterforintervalltrening #trygtframsammen #hvilebenk #frosta Foto: Nina Kjeøy

Loading