Picbear logo Browse Instagram content with Picbear

#trygtframsammen

Posts tagged as #trygtframsammen on Instagram

587 Posts

De fleste ulykkene skjer sommerstid. La feriefølelsen synke inn når du kjører også: Kjør forsiktig, hold god avstand til bilen foran - og benytt rasteplassene våre når du blir sliten. #bilferie #nullstress #trygtframsammen #vegvesen #godferie Foto: Nina Kjeøy
Trygt fram i sommertrafikken Sommeren er for mange årets fineste årstid. Vår daglige leder Geirr Tangstad-Holdal ønsker dere alle som skal ut i trafikken, vel fram og trygt hjem igjen ❤ #sommertrafikk #sommerferie #sommer #sommer18 #trygtfram #trygtframsammen #trafikksikkerhet #trafikksikkerhetsforeningen
Fredag forrige uke på Rige utekontrollstasjon i Kristiansand ble tungbilene skiltet inn til kontroll. Det som var annerledes denne gangen er at «kontrollen» egentlig viste seg å være grilling, pølser, brus og saft, og ikke minst smil fra kontrollørene med budskap om den pågående oppmerksomhetskampanjen til Statens vegvesen. - Den nye nasjonale kampanjen ble for kort tid tilbake lansert gjennom et stunt med å dele ut Smil-sjokolader på større parkeringsplasser og der lette kjøretøyer var i fokus. Samtidig er andelen tunge kjøretøyer på vegene stor og det er derfor ikke minst viktig å få dette budskapet ut til yrkessjåførene. Den årlige «pølsegrillings’n» for sjåførene var derfor en flott anledning til slå av en prat med sjåførene og snakke litt om kampanjens fokusområder. En ypperlig anledning til å takke for oppmerksomheten, sier Terje Bekker, leder for Trafikant og kjøretøy- seksjonen i Agder. #trygtframsammen #takkforoppmerksomheten
Henriette Seyffarth og Øystein M Eriksen finkjemmer vegkanten på fv. 72 i Ø Eiker. De er på jakt etter sjeldne blomster. Kartlegging av artsrike vegkanter er også et godt eksempel på mangfoldet i etaten vår. Statens vegvesen har ikke bare ansvar for trafikksikkerhet og framkommelighet, men også for miljøet. Vegkantene er ofte artsrike områder. De inneholder et stort antall arter fra ulike voksesteder, for eksempel eng, skog og myr. –Vi har et overordnet mål om å ta vare på artsmangfoldet i naturen i Norge, det gjelder selvsagt også langs vegene. Når vi er foretar kantslått klipper vi som regel seks meter ut til hver side for vegen. Da er det viktig at vi vet hva som vokser i vegkanten, forteller Seyffarth. #trygtframsammen #miljø #natur
Skilt = effektiv kommunikasjon. #vegvesen #trygtframsammen #bilferie
Ny fv. 716 på gang i Frøya kommune. Vi utfører arbeidet på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune. Gang- og sykkelveg blir det også. #vegvesen #trygtframsammen
Overvåker asfalten i fart Infrarød skanning av asfalten mens den legges ut, sørger for at kvaliteten blir jevn. - Vi har nå brukt infrarød skanning (IR) for å overvåke temperaturen mens vi legger ut asfalten. Det gjør vi ved å montere et IR-kamera på utleggeren. Temperaturen blir målt i asfalten et par meter bak utleggeren, forteller byggeleder Knut Bøe i vegavdeling Telemark. Anne Stine Taraldlien fra Veiteknisk Institutt gjør jobben i praksis. IR-kameraet leser av varmen i asfalten. Verdiene leses av på skjermen på skanneren, mens de blir lagret fortløpende. Samtidig kan også dataene sendes direkte til Taraldlien på kontoret eller til et nettbrett i vegkanten – mens utleggeren fortsatt holder på. - Vi kan se om utleggerlaget har hatt stopp, da faller temperaturen. Det er om og gjøre å ha minst mulig avvik i temperaturen for at asfalten skal bli mest mulig homogen, redegjør hun. #trygtframsammen #vegvesenjobb
Når vi bygger nye veger, er det ikke bare selve vegen som er viktig. Hvordan sideterrenget er, har også mye å si for din trafikksikkerhet. Hvis uhellet skjer, og du kjører utfor, kan sideterrenget hindre at utforkjøringen får fatalt utfall. - Veglys er laget i ettergivende materiale. Det samme er skilt. Det blir ikke bråstans hvis noen kjører på dem, forklarer vår trafikksikkerhetsrevisor, Per Espen Knudsen. #vegvesen #trygtframsammen #fordeg #trafikksikkerhet Foto: Nina Kjeøy
Stas med åpning av gang- og sykkelveg i Frosta kommune! Slike prosjekt betyr mye for mange. #vegvesen #frent #trøndelagfylkeskommune #veglys #opphøydgangfelt #intensivbelysning #muligheterforintervalltrening #trygtframsammen #hvilebenk #frosta Foto: Nina Kjeøy
Denne dyktige trioen avslutter uka med vegåpning. God helg! #rv3 #rennebu #trygtframsammen #nyogmoderneveg #høytungbilandel #1,6 kmnyveg #vegvesen #vegvesenkarriere Foto: Nina Kjeøy
Kake for 1,6 km ny rv. 3 mellom Nåverdalsbrua og Hedmark grense. Winsnes maskin og transport er entreprenør. Bredere veg, færre kurver, økt trafikksikkerhet og fremkommelighet!#trygtframsammen #vegvesen #nimeterbred #rettetutkurver #slakeresideterreng #rennebu Foto: Nina Kjeøy
Her kan du sykle på rødt🚴‍♀️🚴‍♂️ Tre kilometer med rødt sykkelfelt (1,5 kilometer på hver side) i vegbanen langs trafikkerte fv. 35 Hønengata i Hønefoss sentrum legges nå ut. Eller males på, for å være helt presis. –Dette er et trafikksikkerhetstiltak som skal bedre synligheten og sikkerheten for syklistene i Hønefoss, forteller Bjørn Nyhus. Tryggere og bedre synlig Som sykkelby rangerer Hønefoss i den gale enden av tabellen over landets sykkelbyer. Nå tar byen midt i Buskerud de første tak for å bedre dette. –Det er dessverre en kjensgjerning i dag at oppmerkede sykkelfelt i vegbanen har liten respekt blant mange bilister. Oppmerkingen blir også fort slitt og forsvinner fordi bilene kjører på merkingen, sier Nyhus. En del sykkelbyer i Norge har allerede en god del røde sykkelfelt, men det er som regel laget ved å legge rød asfalt. Her utprøves en ny type rød maling som så langt bare er testet i Vestfold. I tillegg til tre kilometer med røde sykkelfelt langs fv. 35 merkes det også opp røde sykkelbokser i lysregulerte kryss. Men etterlengtet regn satte en foreløpig stopper for fortsettelsen. –Vi håper å ta resten i neste uke, forteller Knut Schie i Statens vegvesen. #trygtframsammen
Brede smil fra Kjell Nordbø i Statens vegvesen, Sverre Haugsvold i AF Gruppen AS og Ole-Sevrin Hjelle Eliassen i AF da de markerte 150.000 timer uten fraværsskade (kakeleverandøren gjorde en feil i antall timer på kaken). Kontraktarbeidene for totalentreprisen på prosjektet ved Lilleelvkrysset, fv. 32 Gimlevegen-Augestadvegen, er nå ferdig og AF Gruppen Norge AS kunne feire overrekkelsen uten fraværsskader under byggingen. Øverst på mållisten -Helse, miljø og sikkerhet står øverst på mållisten i prosjektet. Entreprenøren har hele tiden hatt fokus på HMS og jobbet systematisk med det i alle ledd av organisasjonen. Kontraktsmålet for skader uten fravær hadde en verdi på lavere enn tre, mens entreprenørens mål var null. Dette har de innfridd og da er det grunn til å feire, sier byggeleder i Statens vegvesen Nina Haugland. Prosjektet er en del av Bypakke Grenland og ligger i Porsgrunn sentrum. Prosjektet er delt i to entrepriser; en totalentreprise og en utførelsesentreprise. De 150.000 timene gjelder for totalentreprisen som strekker seg fra Dr. Munks gate til Augestadvegen hvor det var AF Gruppen AS som signerte kontrakten i desember 2015. #trygtframsammen #afgruppen #vegvesenjobb #karriere
Denne fine gjengen har vært på landsmøte i helgen ☀️🙌🏻 #trafikksikkerhet #trygtframsammen #ikkekjørifylla
En av de siste jernbaneundergangenes undergang på E6 nærmer seg. Smal ettfelts, lysregulert undergang på E6 i Namsskogan er snart historie. Velkommen til ny, tofelts bru og 80 km/t og 1 km ny E6. Foto: Nina Kjeøy #vegvesen #trygtframsammen #peab #bru #betong #bridge #concrete #namsskogan #e6 #vintermyr
@norsk_motorcykkelunion og Statens vegvesen har gått sammen om å lage informasjonsfolder til utenlandske MC-førere. Folderen er ment å være et verktøy i trafikksikkerhetens ånd, og et "velkommen til Norge" til MC-førere. Utformingen/størrelse gjør den lett å ta med seg og bla i. Teamet bak folderen håper å ha klart å få inn svært mye informasjon som er lett tilgjengelig og skrevet på en folkelig og «ikke pekefingeraktig» måte. To tusen foldere blir i disse dager plassert på fergeterminalen i Hirtshals i billettlukene hos både @colorline_norge og @fjordline_norge . Begge selskapene ble gledelig med på ideen om å øke trafikksikkerheten på norske veger for deres MC-passasjerer. #mc #mctouring #ridesafe #mctours #nmcu #trygtframsammen
Kampanje mot trafikkulykker Sommarmånadane er den tida på året med flest drepne og hardt skadde ute i trafikken. Nå tek Trafikksikkerhetsforeningen opp kampen mot vegdøden, og reiser ut på vegane i Noreg for å informere trafikantane om farane. I dag var vår daglige leder, Geirr Tangstad-Holdal på TV2 Nyhetene. #sommer #sommertrafikk #sommerferie #trafikkulykker #trafikksikring #trygtframsammen #trygtframsaman #tv2nyhetene #tv2 #geirr #geirrtangstadholdal #tryggvei #trafikksikkerhet #nullvisjonen #tsf #tsforeningen #arendalsuka
Over heile vestlandet var vi ute og delte ut Smil i går morges. Visste du at 3 av 10 av ulykker i trafikken skuldast at vi ikkje er merksame nok når vi køyrer? Vi takkar deg for at du har merksemda retta mot vegen og berre den når du køyrer. Takk! #vegvesen #trygtframsaman #trygtframsammen #trafikksikkerhet #trafikktryggleik #oppmerksomhet
Statens vegvesen takker for oppmerksomheten i trafikken Uoppmerksomhet i trafikken tar liv og handler om mer enn mobil. Nå tar Statens vegvesen grep for å redde enda flere liv i trafikken. Statens vegvesen lanserer en ny nasjonal trafikksikkerhetskampanje om uoppmerksomhet. Kampanjen lanseres med et takk – et takk for oppmerksomheten. -Ved en «takk» får budskapet en positiv inngang som vi håper trafikantene vil ønske å følge opp og etterleve. Vi er avhengig av å kunne stole på hverandre i trafikken. Bilkjøring krever og fortjener din hele og fulle oppmerksomhet, sier Gry Bjerke i Statens vegvesen Region sør. Mange er oppmerksomme i trafikken, men ikke alle og ikke alltid. Gjennom et takk er målet å øke bevisstheten om det ansvaret vi har for hverandre, når vi møtes i trafikken. Det er mange ting som kan ta oppmerksomheten bort fra selve kjøringen. Spise, drikke, sminke seg, hysje på barn i baksetet, sjekke mobilen og lese kart er bare noe av det som kan ta oppmerksomhet. Og ikke sjelden gjør vi flere av disse tingene samtidig. -I trafikken er marginene små. Det er de små detaljene som kan avgjøre om en ulykke skjer eller ikke skjer. Da gjelder det å ha marginene på sin side, og hender, hodet og blikket rettet mot trafikken. Tallet på drepte i trafikken går heldigvis ned, men faktisk skjer 3 av 10 ulykker fordi folk ikke er oppmerksomme nok når de kjører, sier Gry Bjerke. Blikket bort fra vegen gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. #trygtframsammen

Loading